38cm spada 4 64tg 1,3mm per ECHO CS 3700 catene .325 nzpgxm1840-Utensili elettrici giardino

45cm .325 spada 4 catene 72tg 1,5mm per Husqvarna 555
50cm .325 spada 2 catene 78tg 1,3mm per Husqvarna el16
50cm .325 spada 2 catene 78tg 1,5mm per 651 solista
    50cm .325 spada 2 catene 78tg 1,5mm per Husqvarna 50
    50cm .325 spada 2 catene 78tg 1,5mm per partner 495
    50cm .325 spada 4 catene 78tg 1,3mm per Husqvarna 44