38cm spada 4 64tg 1,3mm per ECHO CS 4500 catene .325 nzpgxm1843-Utensili elettrici giardino

45cm .325 spada 4 catene 72tg 1,5mm PER JONSERED 2045
50cm .325 spada 2 catene 78tg 1,3mm PER JONSERED 2153
50cm .325 spada 2 catene 78tg 1,5mm PER JONSERED 2014
50cm .325 spada 2 catene 78tg 1,5mm per partner p5000 5000
50cm .325 spada 4 catene 78tg 1,3mm per Husqvarna 57